2015. jan 08.

Misztikus vár Mátyás király serlegének titkos rejtekhelye

írta: Hetedhétország Malac
Misztikus vár Mátyás király serlegének titkos rejtekhelye

A vár az évszázadok alatt sok vért, kincset, szerelmet látott. Strechau várának története legendákkal, misztikus és véres történetekkel tarkított.

39-corvinus-03.jpg

Stájerországban egy meredek sziklán egy hatalmas létesítmény emelkedik: Strechau vára.

1036 körül a salzburgi érsekség létesítette a várat, akkor valószínűleg még csak egy toronyból állt. Oklevelek a Strechau nevet először 1074-ben említik. 1120-tól a várgrófok egy nemzetség tagjai voltak.

39-corvinus-04.jpg

1282 –ben a vár I. (Habsburg) Albrecht herceg tulajdonába került. A birtokot a hírhedt II. Heinrich admonti apát igazgatta. A zsarnok apát alattvalói vagyonát elkobozta, majd fogságba ejtette őket, hamarosan gonosz démonnak, átkozott hajcsárnak és az ördög káplánjának tartották. Végül szolgái megölték, „ContinuatioVindobonensis” krónikája szerint nyíllal lőtték le, karddal átszúrták, késsel felvágták és végül lefejezték. Vérben úszva fejezte be életét az, aki maga oly sok embert a legkülönbözőbb módon öletett meg.

39-corvinus-08.jpg

A 15. évszázadig gyakran változott a vár birtokosa. Itt rejtették el éveken át III. Frigyes német-római császár (1415-1493) mesés kincsét. A császár a Mátyás királlyal vívott háború idején, 1480-ban Grazból a várba hozatta kincseit, köztük a gótikus ötvösművészet remekét az ú. n. „Corvinus kelyhet” is. Az aranyozott ezüstserleget III. Frigyes készíttette a Mátyással kötött béke emlékére 1463-ban. A serleg ma Wiener Neustadtban, a városi múzeumban látható, miután Mátyás király 1487-ben Wiener Neustadt polgárainak ajándékozta a Frigyes császárral történt békekötés alkalmából.

39-corvinus-12.jpg

39-corvinus-01.jpg

A vár a 16. század közepén Felső-Stájerország protestánsainak támaszpontja lett. Ekkor a részint román, részben gótikus várat a reneszánsz kastéllyá építették át. A várban itáliai mintára, reneszánsz jellegű árkádos udvar és egy gyönyörű mennyezetfreskókkal díszített protestáns imahely (1579), az ú.n. „evangélikus kápolna” kapott helyet.

39-corvinus-07.jpg

1629-ben a várat Urbán apát Admont számára szerezte meg, és egészen 1892-ig az Admonti Alapítvány birtokában volt. Ebben az időben építették át a kápolnát barokk stílusúvá. Később a vár egy részét János főherceg (1782-1859) részére személyes és reprezentatív célokra átadták. A főherceget a 19. században Stájerország legmeghatározóbb személyiségének tartották. János főherceg többször találkozott a várban későbbi feleségével, a polgári származású, bad-aussee-i Anna Pochllal, akit 10 év udvarlást követően oltár elé vezetett. Szerelmi történetük legendássá vált, egy pár, akik különbözőbbek nem is lehetnének: János főherceg, az uralkodó Habsburg császár bátyja, politikai látnok és meghatározó egyéniség, igen nehéz életúttal és tragikus kudarcokkal a háta mögött és a nép lánya, az életvidám Anna Pochl. Esküvőjüket a várban szerették volna megtartani, de ehhez nem kapták meg az engedélyt a császári bátytól, II. Ferenctől. Ebben az időben hozták létre a kastély kertjét is a felsővárban.

39-corvinus-09.JPG

A vár történetéhez hozzátartozik „Burg Strechau kisasszonyának” legendája is. A mese egy fiatalasszonyról szól, aki a férjének hűségesküt tett. Amikor azonban a férj keresztes hadjáraton vett részt, egy másik férfiba szeretett bele. A férj azonban visszatért, az asszony zokogva kért bocsánatot, kolostorba akart vonulni. De a férj sohasem bocsátott meg, és az elátkozott asszony „Burg Strechau kisasszonyként” rémisztő alakúvá változott.

39-corvinus-10.jpg„Burg Strechau kisasszony”

A várat 1892-ben Julius Hofmeier bécsi gyáros vásárolta meg, 1909-ben továbbadta Adolf Boesch-nek, akinek fia, Adolf Egon Boesch az infláció (1909-1926) miatt elvesztette. Majd miután 1926-ban a bécsi Mária-Terézia Akadémiához került, a várkastélyt gyakorlatilag 1938-ig nem használták. Ezt követően gyermek szanatóriumot üzemeltettek benne. 1955 után állami kézbe került, de a vár állapota folyamatosan romlott. Végül 1979-ben az egykori tulajdonos unokája, Harald Boesch vásárolta meg, aki folyamatos restaurálással látogathatóvá tette, sőt a várban egy oldtimer autó kiállítás is berendeztek.

39-corvinus-02.jpg

39-corvinus-05.JPG

39-corvinus-06.jpg

39-corvinus-11.jpg

A vár autóval is megközelíthető, azonban érdemes gyalog egy kirándulást tenni a várhoz. Rottenmanntól a egy erdőn át vezet az út barlangok, sziklák és források mellett, csodaszép kilátást nyújtva a környékre.

Ha még többet akarsz megtudni, a cikk itt folytatódik.

További hihetetlen élmények a www.hetedhetorszag.hu oldalon.

Szólj hozzá

vár Ausztria Alpok Mátyás király Corvinus Wiener Neustadt Strechau III. Frigyes